Close

Talim yo'nalishi Talim shakli Ko'rish
1

Jismoniy madaniyat

Kunduzgi

Ko'rish
2

Jismoniy madaniyat

Sirtqi Ko'rish
3

Musiqa ta'limi

Kunduzgi

Ko'rish
4

Musiqa ta'limi

Sirtqi

Ko'rish
5

Tasviriy san'at va muhandislik grafigi

Kunduzgi

Ko'rish
6

Tasviriy san'at va muhandislik grafigi

Sirtqi

Ko'rish